Categoriearchief: Handleidingen

Freecad gaten in je object

Mijn eerste handleiding ging over een basis vaardigheid met het gebruik van de Partdesignworkbech. In dit schrijven ga ik hier op nog even door want het is ook wel handig als je gaatjes in je object kunt maken.

 

We beginnen weer met een rechthoek maar in plaats van lossen lijntjes te tekenen gebruiken we het rechthoek tekengereedschap.

 

Met het gereedschap trekken wij een rechthoek ongeveer midden op het scherm.Freecad wil als gewoonlijk de maten weten, selecteer een verticale lijn en geef de maat op met het maatgereedschap verticale lijn.

Doe dit ook voor de horizontale lijn. Merk op dat je dit maar bij twee lijnen hoeft te doen de andere lijnen zijn gelijk aan de lijnen met de maatvoering.

 

Selecteer nu diagonaal de twee rondjes op de hoeken van de rechthoek, als die twee rondjes groen zijn selecteer je het middelste rondje in de tekening, het rondje op de kruisende lijnen op je tekenblad. Het is belangrijk om dit rondje als laatste te selecteren.

 

Klik nu op het centreer gereedschap.

Met het aanklikken van het centreer gereedschap wordt de rechthoek gecentreerd om het laatst gekozen rondje. Dit centreren kun je ook op andere objecten toepassen, je kunt ook op een lijn centreren of ten opzichte van een ander deel van de tekening. De rechthoek wordt groen weergegeven als teken dat deze klaar is voor gebruik. Alle benodigde waardes zijn ingevuld.

 

Maar we wilde gaten maken, in dit wat z.g.boorgaatjes om het object vast te kunnen zetten.

Om dit makkelijk te doen maken wij weer een rechthoek net als de vorige maar met andere maten. Met de maten die we nu gebruiken vormen de hoeken van de rechthoek het centrum van een cirkel. De cirkel die later het gaatje gaat vormen voor de schroef. De tekening ziet er dan uit zoals onderstaand plaatje.

 

DE laatste rechthoek die we getekend hebben gebruiken wij als referentie. Hiervoor selecteer je alle lijnen van die laatste (kleinste) rechthoek en klik op het referentie gereedschap. De lijnen van de rechthoek kleuren blauw als teken dat zij niet in je object worden gebruikt e.g. zichtbaar zullen zijn. Het zijn dus vanaf nu alleen hulplijnen.

 

 

Nu gaan we de gaatjes maken. Gebruik hiervoor het tekengereedschap voor cirkels. En teken met elk rondje van de referentie rechthoek als centrum een cirkel.

 

Nu gaan we de cirkels een maat geven. Selecteer een cirkel en gebruik het maatgereedschap om de maat van de circel op te geven. Hierbij gebruik ik meestal radius maar diameter mag ook. Dit kun je instellen door op het pijltje naast het gereedschap te klikken.

De maat hoef je maar voor één cirkel op te geven. De andere cirkels gaan we weer gelijkmaken aan de cirkel met de maat. Dit gaat helaas wel alleen met objecten die in één lijn liggen, twee of meer cirkels op een rij. Diagonaal selecteren en gelijkmaken gaat niet!. Je selecteert de cirkel met de maatvoering en vervolgens een cirkel rechts of eronder zonder maatvoering klik op het gelijkmaak gereedschap beide zijn nu gelijk. Doe dit ook met de overige cirkels.

 

 

Het resultaat hier onder. Alle lijnen zijn weer groen ten teken dat de tekening goed is er zijn ook geen vrijheden (constrains) meer over.

 

 

Klik op close om het tekenen te beëindigen. Merk op dat je vanuit de menustructuur van je objecten altijd terug kunt naar de tekening om wijzigingen te maken. Zelfs als je van de tekening al een 3D-object hebt gemaakt. Ons kunstwerk is nu 2D in een 3D ruimte.

 

Om de tekening in een 3D object te veranderen selecteer je de tekening in het objectenmenu links. Klik vervolgens op de pad-tool en geef de maat voor de dikte van het blokje.

 

 

Als je de maat hebt opgegeven klik je op oké. Je ziet dan het blokje met de gaatjes.

 

 

Succes JohnT.

Modelleren met Blender 3D

Voor het maken van mijn modellen gebruik ik Freecad een goed programma waar vrijwel alles wel in mogelijk is echter lonk ik ook naar Blender 3D omdat dit programma weer wat makkelijker is in het manipuleren en bewerken van objecten. Wat mij echter tegenhield om mij in Blender 3D te verdiepen was de steile leercurve. Voor mij heb ik hiervoor de oplossing gevonden in een gratis tutorial (handleiding). Deze handleiding kun je downloaden op cgboost.com er wordt wel om een registratie gevraagd ! Je kunt de filmpjes ook online bekijken hiervoor is geen registratie vereist maar persoonlijk vind ik het prettige om alles op mijn pc te hebben.

 

De handleiding bestaat uit een serie video bestanden en wat bladen met z.g. hotkeys (sneltoetsen). Zelf gebruik ik de handleiding als volgt. Ik bekijk een filmpje helemaal, pas daarna bekijk ik het filmpje opnieuw maar dan stap voor stap en voer de stappen direct uit in Blender. De tutorials zijn erg uitgebreid en zit goed in elkaar maar duurt alles bij elkaar best wel een tijdje waardoor het niet mogelijk zal zijn deze direct in één keer te doorlopen. Ik begin dan ook het laatste filmpje wat ik heb bekeken opnieuw maar soms bekijk ik nog een eerder filmpje om mijn geheugen weer op te frissen.

 

Opmerking, in de filmpjes wordt Engels gesproken!

 

JohnT

Een simpele how-to voor FreeCad

Freecad is een gratis te gebruiken programma om 3D ontwerpen te maken en te exporteren als STL-bestand. Het programma komt wat vreemd en mogelijk kinderachtig over maar vergis je niet het kent ongekende mogelijkheden. Ook de werking is bijzonder vergeleken de meest gebruikte 3d ontwerpprogramma’s. Freecad is een z.g. parametrisch ontwerpprogramma dit houd in dat je bij alles wat je doet maten moet opgeven. Het grote voordeel van deze werkwijze is dat je nauwkeurig bent en je na verloop van tijd in je ontwerp maten constant kunt aanpassen. Je hoeft dus niet zo snel een nieuw object te maken als er maten zijn die niet kloppen.

 

Om de basis een beetje te snappen maken wij een eenvoudige kubus, er van uitgaande dat je  Freecad hebt geïnstalleerd en mogelijk zelfs al hebt aangepast aan je wensen. Een belangrijk onderdeel van deze aanpassingen zijn de maatvoering mm of inch en de taal. Zelf heb ik de maatvoering in mm dit is tevens de maat waarmee het programma standaard werkt. De taal hou ik op Engels, niet omdat mijn Engels nu zo goed is maar meer omdat ik dan makkelijker online handleidingen zoals beschikbaar op Youtube kan volgen. Goed de kubus.

 

Ik kies hier bewust de moeilijke weg om juist de bijzondere eigenschappen van Freecad te demonstreren.

Na het opstarten wordt je geconfronteerd met het openingsscherm van Freecad, hier zijn standaard wat keuzes beschikbaar waarvan ik zeg bekijk ze gerust. Voor de kubus klikken we op create nieuw.

Er opent zich een nieuw scherm waarin getekend kan worden. Echter voor je kunt tekenen moet je zelf bedenken wat je wilt tekenen en er het juiste gereedschap voor kiezen, een workbench (werkbank) genaamd.

 

Links de panelen met informatie over wat je aan het tekenen bent. Rechts het grote vlak de tekenruimte en bovenaan de menubalk. Zoals gezegd moeten wij een workbench selecteren om te kunnen tekenen. Er zijn er al veel geïnstalleerd en heel bijzondere werkbanken kun je later via het internet nog toevoegen. Voor onze kubus selecteren wij bovenaan bij start met het pijltje ernaast voor Partdesign

 

Met partdesign maak je een tekening in 2D dus het vlakke vlak. Deze tekening wordt als je klaar bent uitgerekt tot een 3D-vorm.

 

Na het openen van de Partdesign workbench verandert het scherm in links een vlak met create body, je hebt een body nodig om mee te beginnen. Deze body kan op een gegeven moment uit diverse tekeningen bestaan afhankelijk van wat je wilt tekenen. Je kunt ook meerdere body’s aanmaken welke uiteindelijk jou 3D model gaan vormen. Dus om verder te kunnen klikken wij op create body.

 

En weer veranderd het scherm.

 

Nu kun je links kiezen create sketch, klik hier op en je bent bijna zover dat je kunt tekenen. En jawel het scherm veranderd weer. Er wordt je nu gevraagd een vlak te kiezen waarop je wilt tekenen de regel is op het vlakke bodem scherm alsof het een vel papier is wat op tafel ligt. Maar je kunt er ook voor kiezen in een zijaanzicht te teken, met de kubus rechtsboven kun je het scherm verdraaien zodat je goed de 3D vlakken in beeld krijgt. Dit draaien kan ook met de muis maar is afhankelijk van hoe je de muis hebt ingesteld. Als je bijvoorbeeld gewend bent aan Blender 3D (ook een gratis ontwerpprogramma) dan kun je de muis zo instellen dat deze hetzelfde werkt als in Blender 3D.

 

 

Op de bodem het papier op de tafel kiezen wij het XY_plane. Dit kun je doen door links in het keuzemenu te kiezen maar het kan ook door op het bewuste vlak te klikken, het geselecteerde vlak licht op. bevestig je keuze door op de knop OK linksboven het objectvenster. te klikken en weer veranderd het scherm, nu eindelijk in het vlak waarin je kunt tekenen. Ook de menukeuze boven in het scherm is behoorlijk veranderd. Ik ga hier niet alle knopjes apart behandelen dat voert te ver in deze simpele handleiding.

 

 

Zoals gezegd je tekent in 2D, je tekening wordt later uitgerekt naar een 3D vorm. Je kunt nu uit de knopjes bovenaan het knopje kiezen om een rechthoek te tekenen maar dit doe ik hier niet juist om wat bijzonderheden van Freecad te demonstreren. Klik op het knopje om een lijn te tekenen aangegeven op het plaatje hier onder. Merk op dat als je met de muis over een knopje gaat er een tekst  verschijnt met de functie van het knopje.

 

 

Maak met vier lijnen een rechthoek, je hoeft je niet druk te maken over waar de lijnen komen of hoe groot ze zijn. Dit komt later.
Jou tekening ziet er dan ongeveer zo uit.

 

Nu gaan wij de lijnen ordenen en van de juiste maat voorzien. Schakel de tekenmodus uit door op escape te drukken. Eerst zorgen wij ervoor dat alle uiteinden van de lijnen met elkaar verbonden worden. Dit is belangrijk zodat Freecad precies weet waar een lijn thuishoort. Klik van één van de lijnen op het rode rondje aan het uiteinde van die lijn, het rondje kleurt groen. Klik nu op het dichts bijzijnde rondje van een andere lijn. Er zijn nu twee rondjes groen. In de afbeelding hieronder zijn er twee rondjes geselecteerd.

 

 

 

Klik nu boven in het menu op het rode rondje waarbij staat, Create coincident constraint zoals op de volgende afbeelding is te zien.

 

 

Op het moment dat je op het rondje klikt verenigen de eerder geselecteerd rondjes van de lijnen zich met elkaar. Door één van de lijnen aan te klikken en de muisknop ingedrukt te houden kun je beide bewegen met de muis. De twee lijnen blijven met elkaar verbonden. Dit is een vast gegeven voor Freecad deze lijnen horen op deze wijze aan elkaar vast te zitten. Verbind op dezelfde manier de andere uiteinden van de lijnen zodat er zicht een vaste rechthoek vormt. Je kunt dit controleren door te proberen lijnen te verschuiven. Zijn er lijnen los? Maak deze dan aan elkaar vast.

 

 

Zoals je kunt zien in mijn rechthoek zijn niet alle lijnen echt recht. Dit kun je veranderen door de betreffende lijn aan te klikken waarop deze groen kleurt. Daarna klik je op Create horizontal constraint of indien nodig Create vertical constraint. Hiermee wordt een lijn perfect recht in je tekeneng gezet. Er zijn nog meer z.g. constraints toe te passen. Zo zijn er om twee lijnen parallel te laten lopen of om een lijn te laten aansluiten op een cirkel kortom allerlei mogelijkheden om de lijnen structuur in je ontwerp goed neer te zetten. Als alle lijnen recht zijn, dit kun je zien aan een klein rood streepje naast de lijn gaan we verder met het op de plaats zetten van de rechthoek.

 

Ook hiervoor kun je de genoemde constraints gebruiken maar ook is het mogelijk een maatvoering te gebruiken. Het kruis in het midden van de tekening kun je hierbij betrekken. Je kunt bijvoorbeeld een maat opgeven van een lijn naar het horizontale midden van de tekening. Maar eerst zal ik het doen met een constraint. Klik op de bovenste lijn op beide rondjes aan het uiteinde van die lijn, beide kleuren groen. Klik ook op de verticale lijn van het kruis in de tekening. Klik vervolgens op het >< teken bij de constraints. De twee rondjes worden evenwijdig van de verticale lijn gezet. Hiermee ligt de positie van die lijn vast. Probeer hem maar is te verplaatsen. Bij het werken met constraints kan het voorkomen dat deze elkaar in de weg zitten. In het kader links waar informatie wordt gegeven over de tekening zie je dan een foutmelding en de door jou gekozen handeling kan niet worden uitgevoerd. Om het probleem op te lossen klik je op Click to selct en vervolgens op de deleteknop tot de waarschuwing is verdwenen.

 

 

Om de verticale positie vast te leggen moeten wij eerst weten wat de maten zijn van de rechthoek. Ik hou deze eenvoudig 10X10 mm. Je kunt dit aangeven daar een lijn te selecteren en daarna op het symbool (knop) voor maatvoering zoals in de afbeelding hieronder.

 

 

Er opent zich een scherm waarin je de maat kunt opgeven, 10 mm.

 

Zoals je ziet wordt de maar keurig aangegeven, staat deze maatvoering in de weg dan kun je hem verschuiven. Deze maatvoering kun je ook ten alle tijden veranderen, ook als je ontwerp al zijn 3D vorm heeft gekregen! Een van de grote voordelen van Freecad.

 

Nu we hebben aangegeven dat de hoogte van de rechthoek is kunnen wij deze maat ook gebruiken om de rechthoek in verticale richting op zijn plaats te zetten. Hiervoor klik je op een rondje aan het uiteinde van de bovenste horizontale lijn. Je klikt ook op de horizontale lijn van het kruis in de tekening, beide kleuren groen. Gebruik nu de maatvoering Fix the length of a line… En geef de maat van 5mm op.

 

 

 

Nu rest ons alleen nog om de horizontale maat op te geven. Dit klopt ook als je links in het venster kijkt staat er dat je nog 1 degree of freedom is. Dit betekend dat er van één onderdeel nog gegevens ontbreken en je dit onderdeel kunt bewegen. Als je dit onderdeel, de horizontale breedte opgeeft kleurt je tekening groen. Hiermee wordt aangegeven dat alle lijnen goed zijn geplaatst en er geen fouten zoals losse eindjes inzitten.

 

 

Je kunt nop op de knop close klikken om je tekening te sluiten. Je tekening bevind zich in de 3D ruimte maar is nog steeds een platte tekening. Klik rechts boven op het tabblad Model. Je ziet nu een boomstructuur van wat je hebt gedaan. Je hebt een body met daarin een tekening. Om van de tekening een 3D-model te maken klik je in het lijstje met de boomstructuur de tekening aan.De tekening wordt wit weergegeven ten teken dat deze actief is. Klik vervolgens op het gele doosje met grijze rand eronder zoals op onderstaande afbeelding is weergegeven, met Pad a selected schetst. Plots heeft je rechthoek een 3D vorm. Er opent zicht ook weer een venster met tasks. Hier kun je de maat opgeven van hoever de tekening moet worden uitgerekt. Geef ook hier 10 mm op, wat overigens de standaard is Er staan in dit task venster nog meer mogelijkheden maar die hebben wij op het moment niet nodig..

 

 

Klik op oké om je instelling te bevestigen. Je bent weer terug in de boomstructuur. Hier kun je gelijk wat namen geven aan je creaties door op de naam van een onderdeel te klikken met de rechtermuisknop. Uit het popup venster kies je rename. Om nog wat spectaculairs te doen met onze kubus voorzien wij hem van een gat. Dit gat kun je tekenen maar je kunt dit ook als kant en klaar object invoegen met de part workbench

 

Selecteer uit de lijst met workbenches de part workbench.Met deze workbench werk je met kant en klare vormen (primitieven) deze zijn o.a. een kubus, een bol een conus e.d. Om een gat in onze kubus te maken hebben wij een cilinder nodig. Deze cilinder wordt later het gat. Klik op het cilinder symbool. De cilinder wordt geplaatst in het midden van het scherm, op de z.g. nul assen. Als je de cilinder selecteert wordt een venster met eigenschappen actief. Hier kun je de plaats van de cilinder bepalen, de hoogte en de radius. Toevallig is de cilinder net zo hoog als de kubus, 10 mm. Om de cilinder te kunnen gebruiken voor ons doel een gat maken maken wij de cilinder wat hoger. Bijvoorbeeld 15 mm.

 

 

Om het gat te kunnen maken moet de cilinder wat zakken, klik op de naam van de cilinder met de rechtermuisknop en kies voor transform.Met het blauwe pijtje trek je de cilinder wat naar beneden. Je kunt dit ook doen door de positie van de cilinder te veranderen in de eigenschappen.

 

 

 

Klik op oké als je klaar bent. Je ziet de kubus met de cilinder daar in. Selecteer de kubus, houd de cntrl-toets ingedrukt en selecteer ook de cilinder. In deze volgorde! Klik op de twee rondjes boven in het menu een blauw rondje met daaroverheen een wit rondje, Make a cut off two shapes.

 

Klik op dat symbooltje en de cilinder wordt van de kubus afgetrokken waardoor een gat ontstaat met de maten van de cilinder.

 

 

Tot zover deze handleiding om een kubus met gat te maken. Er zijn veel makkelijkere methodes om dit in Freecad te doen maar zoals gezegd ik heb eerst deze methode gebruikt om juist zoveel mogelijk van freecad te laten zien.

 

JohnT

Gebruik Meshlab

Hoe u uw 3D-bestanden kunt repareren met Meshlab-software.

Waarom zou je Meshlab gebruiken?
Heb je ooit geprobeerd je ontwerp te uploaden naar een online 3D-afdrukservice en kon je jou bestand niet uploaden? Sommige fouten kunnen optreden bij het uploaden van een 3D-bestand voor 3D-printen. Een van de meest voorkomende redenen waarom het uploaden van het bestand mislukt, is dat het te zwaar (groot) is. Om te voorkomen dat je een zwaar bestand krijgt, moet je proberen de grootte ervan onder de 50 MB te houden en moet het 3D-bestand minder dan 1 miljoen polygonen bevatten. In deze gevallen is Meshlab de software die je kunt gebruiken om je bestand aan deze limieten aan te passen.

Bovendien is Meshlab een zeer nuttige software voor het geval je het formaat van je bestand wilt converteren. Het is met Meshlab mogelijk om je bestand te importeren en te exporteren in elk van de bekende 3D bestandsindelingen.

Beperking van bestandsgroottes voor 3D-printen
Zoals hierboven vermeld, mag het 3D-bestand de limiet van 50 MB niet overschrijden. Een grote bestandsgrootte betekent niet noodzakelijk een betere afdrukkwaliteit. Op de online 3D-afdrukservice van Sculpteo kun je elk bestandsformaat uploaden, zoals .stl of .obj of zelfs een .zip (om de bestandsgrootte te verkleinen), zolang het maar onder de limiet van 50 MB is.

Bovendien mag het 3D-bestand dat je uploadt niet meer dan 1 miljoen polygonen hebben. Polygonen zijn de oppervlakvlakken waarmee een 3D-model wordt geïnterpreteerd, zoals weergegeven in de onderstaande foto.

Natuurlijk, hoe meer polygonen, hoe vloeiender de rondingen van het model eruit zullen zien en hoe zwaarder het bestand zal zijn. Maar er is een evenwicht tussen het aantal polygonen en de bestandsgrootte die een behoorlijke afdrukkwaliteit oplevert, en dat is wat je moet volgen.

Hoe je het aantal polygonen van je 3D-bestand kunt verminderen met Meshlab.
Nadat we de noodzaak hebben begrepen om de complexiteit van het 3D-bestand onder deze limieten te houden, gaan we kijken hoe we dit kunnen bereiken. Eerst moet je Meshlab downloaden en installeren en vervolgens het bestand importeren. Zodra je het bestand hebt geïmporteerd, zie je onder aan het scherm het aantal polygonen dat het bevat.

Ga dan naar “Filters” > “Remeshing, simplification and construction” > “Quadratic Edge Collapse Detection”, zoals getoond in de afbeelding hieronder.

Let op het woord Detection, dit moet zijn in de software Decimetion dit verschil zit in de gebruikte software versie ten tijden van het schrijven van de originele handleiding.

Zodra je “Quadratic Edge Collapse Decimetion” selecteert, verschijnt het volgende paneel met opties, welke je handmatig aanpast.

Laten we deze opties eens nader bekijken.

  • Target number of faces: Typ hier het aantal polygonen dat je wilt dat het bestand heeft. Deze procedure wordt reductie van polygonen genoemd, ook wel mesh-decimering genoemd.
  • Quality threshold:  je kunt een getal tussen 0 en 1 selecteren. De aanbevolen invoer is 1, aangezien dit bevredigende resultaten oplevert. Deze parameter is van invloed op de vorm van het originele model (bijv. Slecht gevormde gezichten enz.). Dus om de software de oorspronkelijke vorm van het model met alleen goed gevormde vlakken te laten berekenen, moet een groot aantal vlakken worden ingevoerd omdat het meer vrijheid biedt in de uiteindelijke driehoeksvorm.
  • Preserve Boundary of the Mesh: hier moet je op deze optie klikken, omdat dit te maken heeft met het behouden van de maasgrenzen. Aangezien het bestand een vereenvoudigingsproces ondergaat, is het essentieel om de grenzen van de mesh niet te vernietigen, zoals blootgestelde randen enz.
  • Preserve Normal:  hier moet je deze optie ook selecteren als deze nog niet standaard is ingeschakeld. Met deze actie voorkom je dat de software de normals omdraait en behoudt je de oriëntatie van het oppervlak.
  • Optimal position of simplified vertices: deze optie zou ook standaard moeten zijn ingeschakeld. Het is essentieel om te voorkomen dat de randen instorten en het originele raster vervangen.
  • Planar simplification:  deze optie moet worden geactiveerd wanneer er vlakke oppervlakken op het model zijn die je met mozaïekpatroon wilt bewerken. Deze parameter beïnvloedt de kwaliteit van de vorm van de laatste driehoeken op vlakke delen van het raster en verbetert de nauwkeurigheid / complexiteitsverhouding.

Omdat een video altijd meer illustratief is, heb je hier een handleiding van Sculpteo, waarin de procedure van polygoonreductie wordt uitgelegd. Natuurlijk heb je hier toegang tot al Sculpteo tutorials en kun je je bestand voorbereiden voor 3D-printen met andere software zoals Rhinoceros of SolidWorks.

Bron: Sculpteo

Download verschalen!

Beste bezoekers, op onze website vind je downloads van overwegend op of rondom het Nederlandse spoor te gebruiken modellen. Vaak komt het voor dat deze modellen te groot zijn voor de schaal waarin je rijd. Je kunt dit makkelijk oplossen door je model te verschalen. De makkelijkste manier om dit te doen is in je slicer software. Hieronder een overzicht met procenten welke je kunt gebruiken om het juiste percentage te vinden om de download te verschalen in jou schaal.

Schaalconversie

Is jou maat/schaal er niet bij en kun je overweg met een 3D-tekenprogramma doe dan het volgende. Maak een kubus met de uiterlijke maten van het model in jou schaal. Laad deze kubus en de items van het downloadbestand in je slicer software. Selecteer alle objecten behalve de kubus in je slicer software en selecteer verschalen. Verander nu de grootte van de items tot deze overeenkomt met de kubus.

In principe kan dit ook met één item uit het downloadbestand in het geval je niet alles in één keer op je printplaat kunt plaatsen.

Bijvoorbeeld je weet de lengte van een wagon. Maak een kubus met deze lengte. Laad de kubus en het wagonitem uit het downloadbestand in je slicer software. Verander de schaal van het wagonitem tot de lengte gelijk is met de lengte van de kubus. Noteer de gevonden waarde! Deze heb je nodig voor de andere items uit het downloadbestand.

JohnT

Interieur Plan-E

Met dank aan Ronald Hofmeester  het volgende artikel.

Over de interieur bestanden voor de Lima plan E rijtuigen welke voor onze leden op de downloadpagina gedownload kunnen worden.

Hieronder in het kort het ombouw verhaal.

1. Maak de rijtuig open en verwijder het glas, dit is veel te dik.

2. Haal alle uitstekende gietdelen weg.

3. Van het dak haal je de randweg welke tussen de waden valt.

4. Maak uit styreen strips raam spijlen en lijm deze in de ramen.

5. Schilder de ramen lijsten en spijlen grijs/aluminium kleur.

6. Verf de binnen wanden wit/grijs.

7. Maak de bodem glad/ uitvullen (hoogte 2mm).

8. Schilder het geprinte interieur.

9. Lijm/plaatst het interieur op de uitgevlakte bodem.

10. Plaats tussen het interieur en de wand van de wagon dunne strip transparant plastic +/- 0,2 mm dik dit als vervanging van het glas, bijvoorbeeld uit verpakking materiaal.

11. Zet de wagon weer in elkaar, wil je dat het dak mooi aansluit lijm deze dan vast.

Succes, Ronald Hofmeester.

Makehuman + Blender voor het maken van minimensjes

Via onze Facebookpagina werd ik geatendeerd op genoemde programma’s , na wat gestoeid te hebben met deze programma’s heb ik besloten het volgende erover te schrijven mogelijk zijn anderen hiermee geholpen.

We gaan een poppetje maken in schaal 1:87.

Wat heb je nodig?

Het programma Makehuman, gratis op het internet te vinden.
Verder heb je nodig Blender 3D ook gratis op het internet te verkrijgen.
En een plugin voor Makehuman om extra objecten te downloaden.
Verder je gebruikelijke software om het stl bestand voor de 3D-printer geschikt te maken.

In deze handleiding beperk ik mij tot het maken van een figuurtje voor de modelbaan. Ik ga verder niet diep in op andere mogelijkheden van genoemde programma’s. Hiervoor verwijs ik weer naar het internet.

Start het programma Makehuman. Klik op de menukeuze community, klik rechts onderin op synchronize, laat het vakje Get screenshots open anders wordt er erg veel data op je computer gezet. Na enige tijd is er een database gedownload met daarin een overzicht van beschikbare onderdelen voor Makehuman. Onderdelen gemaakt door gebruikers en vaak vrij te gebruiken online gezet. Onderdelen zoals lichaamsdelen, kleding hoeden schoenen etc. Deze onderdelen kun je downloaden na het installeren van de plugin!

Let op mogelijk moet je eerst een useraccount aanmaken op de website van Makehuman om deze functie te kunnen gebruiken.

Als je wilt kun je later in jou project gebruikmaken van onderdelen in deze database buiten de al standaard aanwezigen onderdelen. We keren terug naar het standaardscherm, menukeuze modelleren. Links bovenaan tweede van links.

Je ziet een standaard figuur wat met het opstarten wordt geladen. Links van het figuur zie je een lijst met keuzes die voor zich spreken. Geslacht, leeftijd spiermassa enz. Onder in beeld links onderin zie je de waardes die het figuur op het moment heeft. Leeftijd gewicht e.d. met het verschuiven van de schuifjes in de lijst verander je deze waardes. Klik je met de rechtermuisknop in het midden van een schuifje dan zet je de standaard instelling terug. Als je tevreden bent kun je het rijtje met mogelijkheden afgaan, zoals geslacht, gezicht,romp e.d. bij deze menukeuzes kun je per genoemd onderdeel specifieke instellingen maken zoals bijvoorbeeld een boller gezicht of slankere heupen kortom heel veel mogelijkheden om een goed gelijkend figuur te maken.

Een volgende stap is de geometrie van het figuur. Hier selecteer je kledij, ogen haar tanden enz. Je selecteert rechts in de lijst op het onderdeel wat je wilt gebruiken, dit wordt direct toegepast op het figuur. Bedenk hierbij wel dat wimpers, tanden, wenkbrauwen niet te zien zullen zijn in je geprint model. Wimpers e.d zijn niets anders dan plaatjes die op het figuur worden geplakt en niet in 3D aanwezig zijn.

Overigens, als je bijvoorbeeld de menutab kledij actief hebt zie je rechts de keuzes en links de categorieën. Het maakt het overzichtelijk als je een categorie aanzet om zo een bepaald overzicht te krijgen. Zo zal de keuze male alleen mannelijke kledij weergeven. Deze mogelijkheid heb je in elke menutab.

Bij de menukeuze materiaal kun je wat kleuren bepalen voor het figuur. Ook hier geld, links de categorie en rechts de objecten.

Bij poseren selecteren wij een skelet, rechts in de keuzelijst kies je voor game engine. Dit skelet hebben wij later nodig om de houding van het figuur te kunnen aanpassen in Blender.

Met het tabblad pose kunnen wij vast een houding voor het figuur uitzoeken welke in de buurt komt van onze wens.

Met expressions bepaal je de gezichtsuitdrukking.

Renderen doen wij in dit geval niets mee. Als er nu bij de diverse keuzes niets voor je bij zit kun je in het tabblad community kijken of daar iets voor je bij zit om je figuur te complementeren. Klik daar eerst op waar je naar op zoek bent bijvoorbeeld pose. Als niets in beeld hebt klik je links onderaan op update list. Er verschijnt een overvloed aan poses. Klik op een geschikt bestand en vervolgens rechtsboven op download. Om het bestand te kunnen gebruiken ga je in Makehuman terug naar het menu poses waar je het zojuist gedownloade bestand terug kan vinden en gebruiken door er op te klikken.

Als je tevreden bent kun je het model exporteren om later in Blender verder te bewerken. Maar als je tevreden bent kun je het model ook direct naar een STL bestand exporteren. Om te exporteren klik je op bestand links boven in Makehuman. Dan daaronder kies je exporteren, neem voor Blende het formaat flimbox (fbx). Hiermee wordt ook het skelet geëxporteerd met de andere formaten niet. Het skelet heb je nodig om het figuur in Blender een andere houding te geven. Geef het bestand een naam midden in het scherm bovenaan achter file name: aan het eind van die regel kun je op de drie puntjes klikken om de bewaarmap op je computer op te zoeken. De keuzes die je rechts ziet, voeten op de grond e.d. kun je laten zoals ze staan ingesteld. Bewaar het figuur ook als Makehuman bestand handig voor later als je nog wat wilt veranderen.

De volgende stap is het model in Blender te importeren. Dit is alleen nodig als je de stand van het figuur nog wilt aanpassen. Je moet het figuur dan als (fbx) bestand hebben geëxporteerd.

Start Blender. In het startscherm kies je general. Hiermee begin je met een scherm met daarin alleen een kubus. Deze kubus is standaard geselecteerd, dit herken je aan de oranje gekleurde randen. Deze kubus mag je wissen met de delete knop op je toetsenbord.

Om het figuur te laden wat wij net in Makehuman hebben gemaakt kiezen wij file, import. Dan de extensie fbx. Vervolgens zoek je het figuur op op je pc waarna het wordt geladen.

Standaard is het figuur geselecteerd, klik in een vrije ruimte in het scherm om deze selectie ongedaan te maken. Met de scrolkop ingedrukt kun je je model roteren, door de scroltoets te draaien zoom je in en uit. Met de shiftknop ingedrukt en de scrolknop ingedrukt verplaats je het beeld. Meer hier over vind je in online handleidingen.

Om de houding van het figuur te kunnen aanpassen moet het skelet zichtbaar worden. Hiervoor klik je rechts in de rij plaatjes welke onder elkaar staan voor het poppetje. Vervolgens rechts van dat poppetje viewport display. Er opent zich een keuzemenu. Activeer onderaan in front. Het skelet is nu zichtbaar.

Je ziet in het model allerlei driehoekvormen. Dit is het skelet waarmee je de houding van het figuur kunt veranderen. Om dit te kunnen moet je links boven in op het pijltje naar object mode klikken en vervolgens pose mode. Nu kun je een element van het skelet aanklikken waarmee het geselecteerd is. Met de knopen draaien en verplaatsen bewerk je het lichaamsdeel waarvan het skelet onderdeel is. Als je de shiftknop ingedrukt houd kun je meerdere skelet onderdelen tegelijkertijd selecteren.

Als je tevreden bent kies je in het menu file voor exporteren en selecteer je de stl extensie. Het figuur zal zeker te groot zijn omdat de programma,s Makehuman en Blender in 1:1 maatvoering werken. Maar in je slicer programma kun je dit makkelijk aanpassen.

Ik gebruik Ideamaker als slicer software. Met de scaleknop stel ik de hoogte van het figuur in op 21 mm dit komt overeen met een lengte van 1,83 m in 1:87.

Succes gewenst en heb je vragen stel ze gerust er zijn op deze website of op ons forum voldoende mensen die je kunnen en willen helpen.

Hieronder nog een filmpje waarin de hier besproken stappen worden uitgevoerd.

 

Dit artikel vind je ook in een uitgave van de Eindhovense Modelbouwvereniging.

JohnT